KURSY ANGIELSKIEGO

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu maturalnego n poziomie podstawowym i roszeżonym
Image by Priscilla Du Preez
Image by Priscilla Du Preez
Kurs intensywny 2x45 minut 2 razy w tygodniu Kurs standardowy tygodniowy 1x45 minut 2 razy w tygodniu Kurs weekendowy 2x45 raz w tygodniu Stawka za 45 minut zajęć od oso...
Kurs do matury poziom podstawowy
Nic do zarezerwowania w tej chwili
Nic do zarezerwowania w tej chwili
Indywidualne zajęcia spersonalizowane przygotowujące do matury na poziomie zaawansowanym
Kurs do matury poziom zaawansowany