KURSY ANGIELSKIEGO

Kursy językowe ogólne są organizowane na                   6 poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Celem finalnym jest osiągnięcie umiejętności swobodnego komunikowania w sytacjach codziennych oraz zawodowych.
Pracujemy nad wszechstronnym rozwojem wszystkich sprawności językowych: receptywnych (słuchania i czytania) oraz produktywnych (mówienia i pisania). Po zrealiowaniu dwóch semestrów nauki organizowany jest egzamin wewnętrzny oraz wystawiany jest certyfikat.
Specjalne oferty dla nauczycieli:
ATE- Academic Teaching Excellence - dla nauczycieli akademickich - kurs dydaktyczny przygotowujący do prowadzenia  wykładów/ćwiczeń w języku angielskim
CLIL - Content and Language Integrated Learning - dla nauczycieli w szkołach - kurs dydaktyczny przygotowujący do prowadzenia innych przedmiotów w języku angielskim
Kurs z dydaktyki języka angielskiego -wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji   wczesnoszkolnej
Propozycje (w godzinach pracy 8-18) Kurs intensywny 2x45 minut 2 razy w tygodniu Kurs standardowy tygodniowy 1x45 minut 2 razy w tygodniu Kurs weekendowy 2x45 raz w tygo...
ATE- dla nauczycieli akademickich
Propozycje (w godzinach pracy 8-15) Kurs intensywny 2x45 minut 2 razy w tygodniu Kurs standardowy tygodniowy 1x45 minut 2 razy w tygodniu Kurs weekendowy 2x45 raz w tygo...
Oferta dla firm i instytucji
45 min

© 2023 by HEAD OF THE CLASS. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean

PR / T 123.456.7890 / F 123.456.7899 / info@mysite.com