KURSY ANGIELSKIEGO

Celem finalnym jest osiągnięcie umiejętności swobodnego komunikowania w sytacjach  zawodowych oraz językiem specjalistycznym.
Pracujemy nad wszechstronnym rozwojem wszystkich sprawności językowych: receptywnych (słuchania i czytania) oraz produktywnych (mówienia i pisania). Po zrealiowaniu dwóch semestrów nauki organizowany jest egzamin wewnętrzny oraz wystawiany jest certyfikat.
Image by freestocks.org
Tłumaczenie
35 zł za 1800 znaków