Przygotowanie do testów

Kursy nasze są dedykowane dla osób pragnących się przygotować do testów
- ósmoklasisty
- maturalny (podstawowy i rozszerzony)
-FCE
-CAE
-CPE
-TELC
oraz inne specjalistyczne
Nic do zarezerwowania w tej chwili
Kurs intensywny 2x45 minut 2 razy w tygodniu Kurs standardowy tygodniowy 1x45 minut 2 razy w tygodniu Kurs weekendowy 2x45 raz w tygodniu Stawka za 45 minut zajęć od oso...
Kursy zaawansowane od A1 do C2
Kurs intensywny 2x45 minut 2 razy w tygodniu Kurs standardowy tygodniowy 1x45 minut 2 razy w tygodniu Kurs weekendowy 2x45 raz w tygodniu Stawka za 45 minut zajęć od oso...
Kursy z języka specjalistycznego
Spersonalizowane zajęcia z jedną osobą
Kursy od A1 do B2 /FCE/
Indywidualne zajęcia spersonalizowane przygotowujące do certyfikatów na poziomie C1, C2.
Kursy zaawansowane od C1 do C2 /CAE,CPE/

Test ósmoklasisty

organizowany przez Centralną komisje egzaminacyjną

- Arkusz testu

- Zasady oceniania rozwiązań zadań

- Transkrypcja nagrań

FCE - Cambridge English: First

test organizowany przez University of Cambridge

przetestuj się

Materiały odnośnie testów

Test maturalny 2019 - poziom podstawowy

organizowany przez Centralną komisje egzaminacyjną

arkusz (wersja A)

transkrypcja

zasady oceniania

Test maturalny 2019 - poziom rozszerzony

organizowany przez Centralną komisje egzaminacyjną

arkusz (wersja A)

transkrypcja

zasady oceniania

CAE - Cambridge English: Advancedt

test organizowany przez University of Cambridge

przetestuj się

CPE - Cambridge English: Preliminary

test organizowany przez University of Cambridge

przetestuj się

TELC

test organizowany przez TELC Centrum Egzaminacyjne

materiały egzaminacyjne